Andra filmen

Läxa: Diskriminering. Vi har tränat på att lära hundarna sitt namn och att vänta när de inte hör sitt namn. Även koncentrationsavslut. Övningen är att kunna kalla in en hund åt gången och den andra väntar. Alf är lite försiktigare och vågar inte komma på en gång. Theo kommer gärna!

"The world is changed by your exampel, not by your opinion"