ECHOSIERRA SKAPA

Människan använder det talade ordet i hög grad och det är ett otroligt hjälpmedel för oss att kunna sätta ord på våra tankar, känslor, upplevelser och minnen. Det hjälper oss att sortera, att skapa sammanhang och förståelse, utforska vart vi har varit och var vi är på väg. Allt detta hjälper oss i kommunikationen med andra och oss själva.

Människan utvecklar dock bildspråket före det talade språket. Barn kan måla, rita och färglägga innan de kan uttala ord och sätta ihop orden till meningar. Människan har skapat bilder i alla tider, i olika format för att berätta historier om det som varit, spara och dela erfarenheter och vi kan idag utforska gamla civilisationer utifrån de bevarade bilderna. Människan har använt bildskapande som ett sätt att uttrycka oss.

Hjärnan är även uppdelad i två hjärnhalvor. De kommunicerar med varandra men har ändå specialiserat sig på olika saker. Vårt talade språk sitter i den vänstra hjärnhalvan, den delen som står för vårt logiska bearbetande av händelser, sortera saker efter storlek eller färg, gruppera eller kategorisera. I den högra hjärnhalvan tar vi in de känslomässiga upplevelserna av händelser. Sinnesintryck från huden och kroppens inre organ bearbetas i den högra hjärnhalvan. Höger hjärnhalva nyanserar vårt språk genom intoning, betoning, känslouttryck och sammanhang.

Vi upplever hela tiden vår omvärld och våra sinnesförnimmelser (kroppsliga signaler) med hela hjärnan. Vissa upplevelser kan vara svårt att uttrycka med vänster hjärnhalvas språkliga center. Här kommer bildskapandet in som ett komplement och som en metod för att ge ett uttryck för alla våra upplevelser från båda hjärnhalvorna.

Bildskapande samtal består av två delar:

Bildskapande processen

Reflekterande samtal om bilden

Kan du måla ett streck och en prick kan du delta i bildskapande samtal. Det handlar inte om att skapa konst som när vi tittar på tavlor på ett museum, det handlar om att måla inifrån och ge våra tankar, känslor och minnen uttryck i färg och form.

ECHOSIERRA ART

Jag erbjuder Retreat med bildskapande samtal där grunden innebär att vi genom skapandeprocessen och kreativitet finner nya sätt att förstå oss själva och fördjupa vår upplevelse av oss själva som en enhet, en helhet. Min utbildning från Umeå Universitet är på avancerad nivå och täcker bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning.

Jag jobbar med bildskapande samtal på bildterapeutisk grund (ETC).

Bildskapande samtal är hjälpsamt därför att:

 • Vårt språk och våra ord räcker inte alltid till för att uttrycka en upplevelse inom oss
 • Skapande och kreativitet har en läkande effekt i sig själv
 • Bildskapande ofta upplevs som ett mindre skrämmande sätt att närma sig obehagliga tankar, känslor och minnen
 • Genom att involvera kroppen kan vi nå känslor och upplevelser
 • Vi får möjlighet att skriva om berättelsen om oss själva
 • Främjar självuttryck som anses läkande för själen
 • Främjar acceptans av att positiva och negativa livserfarenheter kan samexistera
 • Främjar känslan av kontroll i situationer där egenkontroll blir underordnad t ex sjukvårdsinsatser eller stödinsatser

Bildskapande samtal kan vara hjälpsamt för den som:

 • Vill lära känna sig själv bättre
 • Vill bearbeta tankar, känslor, minnen och associationer som väcker obehag
 • Vill använda kreativitet som ett sätt att varva ner och slappna av
 • Vill fördjupa sig i personlig utveckling och skapa känsla av sammanhang

Oavsett om du är frisk eller lidit av sjukdom kan bildskapande samtal användas i läkande syfte.

Kontakta mig på: art@echosierra.se