Frivillig hantering

Skapa samarbete med din hund vid obehagliga ”måsten” som kloklippning, örondroppar, tandrengöring med mera. Vi ger hunden kontroll över obehaget och ger hunden positiva erfarenheter som ökar samarbetet.

Nivå 1 KlickerträningNivå 2 Frivillig hanteringNivå 3 Lyckad träning
Nivå 4 Hundens signaler
Vi går igenom vad klickerträning är och hur det fungerar.Vi lägger upp en träningsplan där vi ger hunden kontroll över det som händer.
Etik i hundträning, träningsplan och mål.Hunden som konfliktlösare, hur du kan lära dig observera din hunds signaler och hur du kan använda dina egna lugnande signaler.
Hur långt vi kommer per träningstillfälle är olika beroende på hundförarens förkunskap och den individuella hunden. Min tanke är att försöka nå 1 nivå per träningstillfälle. Träningspaketet: Trick innehåller 4 hundträningstimmar. Det går givetvis bra att boka enstaka hundträningstimmar när det passar också.

Vi varvar teori med övningar under hela passet och ger hunden de pauser den behöver däremellan.

Börja klickerträna din hund. Det man gör under en frivillig hantering är att man ger hunden möjligheten att ha kontroll och påverka situationen. Hunden får tillgång till valmöjligheter, alltså att välja att fortsätta, avbryta, sakta ner osv. Slutligen kopplar man händelsen till positiva upplevelser. Allt som hunden tycker är obehagligt inför hantering går att träna om genom denna metod.

Jag jobbar inte med problembeteenden t ex om din hund är aggressiv eller har separationsångest. Då rekommenderar jag att du kontaktar t ex en hundpsykolog. Jag kan hänvisa dig till en sådan om du inte vet var du ska vända dig.

Små steg framåt alltid

  • Fastna inte för länge på något litet beteende. Belöna några få gånger för samma grej men nästa sak måste vara en jätteliten ökning av det förra beteendet

Minst 80 % rätt!

  • Hundar lär sig genom att göra rätt och få belöning

Våga vänta

  • Tålamod är guld och låt hunden använda sin hjärna

Det mest fascinerande är att med möjligheten att gå ifrån och ”slippa undan” händer nästan alltid det motsatta – djuret vill medverka. Jag tycker att det viktigaste är att komma ihåg att alla hundens beteenden är kommunikation (dvs det säger något om hur hunden uppfattar  situationen, miljön och/eller dig i den situationen). Bestraffa aldrig kommunikation.

Jag har fått tillåtelse av min vän att dela hennes instagramkonto #todaysdogfun och här hittar ni massor av inspiration om t ex frivillig hantering och klickerträning. Här tränar hon sin hund att bära munkorg (som kan behövas hos t ex veterinären) med frivillig hantering.

Här har ni ytterligare ett fint exempel på där hunden ger “startsignalen” och ägaren då får göra sin undersökning. Frivillig hantering! Det gör det hela mindre läskigt när man får minsta lilla kontroll över situationen.