För företag och föreningar

Företagskunder och föreningar kan boka mig för:

Föreläsningar i ämnen som rör

  • Hundtrick och beteendeutmaningar
  • Hundens kommunikation och behov
  • Klickerträning
  • Hundägare i sorg, att ta hand om sig själv som hundägare eller träna sitt tålamod när man möter frustration i hundträning/hundägandet

Handledning av personalgrupp, arbetsgrupp, sektion eller enskilt med fokus på att stötta och stärka individerna att hantera svåra och smärtsamma upplevelser som kan följa med när man utför sitt uppdrag

CV kan uppvisas/skickas för handledningsuppdrag.

Önskas samarbete eller för offert kan Ni kontakta mig på hund@echosierra.se