Sorgesamtal för djurägare

Att ta farväl av ett husdjur kan för många innebära en stor sorg och saknad som är svår att uthärda. För vissa personer har husdjuret varit en mycket betydelsefull individ i livet och sorgearbetet kan då kännas mycket tungt. Här kan jag erbjuda stöd, råd och kunskap om sorgens funktion och hur sorgebearbetning behöver få ta tid för att inte leda till psykisk ohälsa för individen. Sorg efter ett husdjur kan ibland bemötas med oförstående kommentarer från omgivningen så som ”det var ju bara en katt” eller ”du kan skaffa en ny hund” vilket försvårar för individen i sorg. Vi som levt och älskat ett husdjur vet att denna relation är djupare än så. Även om sorgen kan kännas tung att bära så fyller den en viktig funktion och obearbetad sorg kan leda till psykisk ohälsa och svårigheter i framtida relationer.

Du kan boka videosamtal i 30 minuter, var du än befinner dig. Vi pratar om det som är viktigt för dig kopplat till avlivning, olycka eller sjukdom som lett till din förlust.

Videosamtalen sker via Zoom, en app som är gratis att ladda ner. Du får ett lösenord i bokningen så att endast du kan delta på mötet. Du får inte dela lösenord eller länkar vidare.

Du behöver tillgång till:

  • Internetuppkoppling med god kvalité
  • Dator/surfplatta/mobiltelefon med videofunktion
    • Ladda ner appen zoom gratis

Kostnad 400 kr/30 min. Faktura skickas efter bokning och bekräftelse via e-post.

Jag för inga journaler och har sekretess. Endast uppgifter för bokning, betalning/bokföring och genomförandet av samtalet sparas under en begränsad tid och raderas sedan.

Jag har lång erfarenhet av samtal om sorg och är van att möta människor i kris.

VIKTIGT!

Mår du mycket dåligt och känner att du inte står ut eller att du riskerar att skada dig själv eller någon annan ska du kontakta din hälsocentral eller nödnumret 112 om det är bråttom. Går du igenom flera kriser samtidigt är det också viktigt att du söker hälso- och sjukvården då denna tjänst inte är tillräcklig för att hjälpa dig just nu.