Det heter ju: Kommer kallad men inte strax, ty född till slav är ingen tax. Det vet ju alla! Men nu har denna börjat dyka upp: Kommer strax men ej på order – född till slav är ingen Border. Är inte det stöld?! Alla vet ju att det är taxen och inte borderterrier det handlar om! >:-(

Upprörande!

"The world is changed by your exampel, not by your opinion"