Hur hunden ser världen

Läs nyheten här.

“Sudien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Public Library of Science, bygger på ett antal experiment utförda av forskare vid University of Lincoln i Storbritannien.

Under experimenten granskade forskarna hur Gable, en femårig bordercollie, uppfattade vissa ord. Hunden fick exempelvis lära sig att hämta föremål av olika storlek och form på forskarnas kommandon.

De fann ganska snabbt att Gable alltid associerade namn på olika föremål med föremålens storlek, inte deras form.

Om någon sade ordet “boll” tänkte inte Gable på ett runt, medelstort föremål, utan bara ett föremål av ungefär samma storlek som en riktig boll. Formen saknade helt betydelse.

Forskarna drar slutsatsen att hundars associationer skiljer sig från våra egna, på ett dramatiskt sätt. Deras sätt att koppla samman ord med föremål är kvalitativt annorlunda.

“Medan ett föremåls form har stor betydelse för oss, har föremålets storlek och textur större betydelse för hundar. Även om hunden förstår kommandot “hämta bollen!” tänker den på objektet på ett helt annat sätt än vad vi själva gör,” skriver forskarna.

Orsaken till skillnaden är sannolikt att hundar och människor har formats olika av evolutionen. Vår tendens att i första hand lägga märke till formen hos olika objekt, beror på att vi människor är extremt syncentrerade och nästan alltid kategoriserar och identifierar ting i vår omvärld med hjälp av synen.

Uppenbarligen fungerar inte hundar på det sättet. Eftersom de manipulerar föremål med munnen är kanske föremålens storlek och smak det viktigaste.”

Man måste tänka om när man ska se saker ur djurens värld. Vi människor har andra förutsättningar och en annan världsbild. Vi har andra beteenden för social samvaro och överlevnad än vad djuren har. Intressant och jätteviktigt!

 

"The world is changed by your exampel, not by your opinion"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.