Hundens behovstrappa

Hundar beter sig på det sätt som tidigare erfarenheter och miljön just nu ger dem för intryck i form av känslopåslag och minnen. När en hund beter sig på ett, för oss, oönskat eller oväntat sätt fokuserar vi allt för ofta på själva träningen, inlärning av nya beteenden, när det kan handla om att hunden inte får sina behov tillgodosedda.

Om du inte redan har stött på den så kan du studera den nedan. Denna Hierarchy of Dog Needs baseras på Maslows Behovstrappa. Om du någon gång har tagit en psykologikurs så har du säkert sett den både en och två gånger. Du kan läsa mer om det här.

Pyramiden finns idag bara på engelska men kommer översättas till svenska. Så snart den gjort det kommer jag att byta ut den!

Hundens behovstrappa för beteendemodifiering i hundträning.
Hierarchy of Dog Needs med författarens godkännande att lämna ut i utbildande syfte

Enligt Hundens behovstrappa, i Linda Micheals översikt, finns i botten Biologiska Behov, Emotionella Behov, Sociala Behov, Positiv träning och sedan Kognitiva behov.

Linda är psykolog och skapare av denna översikt. Hon förespråkar en hundvänlig träningsfilosofi, på engelska kallad Force-Free, där man jobbar så långt det är möjligt utan tvång, skrämsel eller hot mot hunden. I hennes bok The Do No har Dog Training and Behavior Handbook har hos referenser till relevanta studier och forskning för varje steg i pyramiden. Du kan läsa mer om Linda här (engelska).

Hundägare kan söka upp en hundtränare av många olika skäl och i olika livssituationer med hundar som har olika behov. Några behöver enkla råd, inlärning av grundbeteenden och liknande. Medan andra är i behov av särskild hjälp som går utöver lydnadsträning, som fokuserar på beteende modifikation.

Om en hund är undersocialiserad, rädd eller aggressiv så behöver särskilda behov mötas före någon form av lydnadsträning kan äga rum. Pyramiden visar på just detta.

Vissa hundägare kan tänka att hunden är olydig eller ignorerar dem och att lydnadsträning är lösningen på det. Olyckligtvis kommer inte en hund som inte känner sig säker eller litar på dig, ha svårt att arbeta för dig. Om hunden är i en ny miljö och hamnar över sin tröskel, kan de inte fokusera på en uppgift.

Det finns ingen mängd lydnad som kan få en hund att känna sig säker. När känslor tar över, försvinner logiken. Möt alltid din hunds behov. Det kommer att hjälpa dig och din hund att få en starkare relation och ett gladare liv tillsammans.

All min hundträning kommer att utgå från denna modell av hundens behov för att säkerställa hundens välfärd i all hantering. Det kommer att finnas utbildningsmaterial/föreläsningar att köpa för att studera hemma om man önskar fördjupa sig i detta ämne! Bland annat en fördjupning i samtliga delar i behovstrappan. Mycket omfattande material! Håll utkik!