Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.echosierra.se. och är en privat blogg utan ekonomiska eller kommersiella intressen. Bloggen är endast till för den som vill följa vardagen för oss som hundägare.

Sidan www.echosierra.se/echosierra-hund beskriver den enskilda firman och dess innehåll. Särskild integritetspolicy för företagets kunder och allmäna villkor och avtal för företagets tjänster kan du läsa om här.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Behandlingen av dina personuppgifter hos Echosierra Hund i enlighet med GDPR

Varför dina personuppgifter är nödvändiga

Kunder ges webbföreläsningar, hundträningstimmar, videosamtal och utbildningar och personuppgifterna är nödvändiga för att Echosierra Hund ska kunna kommunicera med Dig och för att uppfylla avtal som ingåtts mellan Dig som kund och Echosierra Hund.

Personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla myndigheters och revisorers krav på att följa eller kontrollera Echosierra Hunds verksamhet.

Genom att Du bokar Dig för någon av Echosierra Hunds tjänster, som framgår av hemsidan, samtycker du till att dina personuppgifter registreras och används av Echosierra Hund.

Personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose Echosierra Hunds, revisorers och myndigheters berättigade intresse av att följa och kontrollera Echosierra Hunds verksamhet.

I samband med Din bokning av någon tjänst hos Echosierra Hund registreras dina personuppgifter för uppföljning genom enkäter eller uppföljning på annat sätt från Echosierra Hund.

Personuppgifterna är nödvändiga för Echosierra Hund för att kunna säkerställa att de tjänster som Echosierra Hund tillhandahåller håller den önskade kvalitén både från kundens sida och från företagets sida.

Vidarebefordran av personuppgifter

Echosierra Hund vidarebefordrar inga personuppgifter om dig till någon annan part annat än för bokföring eller andra lagstadgade skyldigheter.

Lagring

De uppgifter som lagras är relevanta för Echosierra Hund i syfte att uppfylla lagstadgad skyldighet för bokföring och kontroll från Svenska myndigheter.

Rätt till återkallande

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen. Om du återkallar ditt samtycke kommer Echosierra Hund att radera alla uppgifters om Dig som inte krävs för att uppfylla bokförings- eller andra lagstadgade uppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Echosierra Hund har om dig samt hur företaget behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som Echosierra Hund har om dig rättade och kompletterade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade som Echosierra Hund har om dig, om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de insamlades för.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta Echosierra Hund: hund@echosierra.se eller telefon 070 27 33 528. Vid kontakt angående dina personuppgifter och hanteringen kring dessa kontakta Echosierra Hund, Sofia Sundvall, Likskärsvägen 34 B, 97561 Luleå.

Webmaster: maria.sofia.strom@gmail.com