C-BARQ

Har gjort ett test på internet där man får en utvärdering av hundens beteende. Intressant men jag vet inte om jag riktigt förstår beskrivningen nedan. Detta är på Alfs resultat:

cbarq-report-for-alf

C-BARQ scores for your dog

The results of the C-BARQ evaluation for your dog, Alf, relative to the breed (or population) average are shown below. These breed (or population) averages are based on all appropriate dogs in the C-BARQ database, and are indicated by the grey bars. The bar colors for your dog’s scores are determined by how far they differ from these averages, and on the likelihood that the differences will present a problem.

  • A green bar indicates that your dog is either close to the average and/or very unlikely to pose a problem in this area of behavior.
  • A yellow bar indicates that your dog has a somewhat higher or less desirable score than average and may pose a minor problem.
  • An orange bar indicates an even less desirable score and corresponds to a moderate behavior problem.
  • A red bar indicates that your dog has scored at a level that most experts would consider serious or severe, depending on the particular behavior involved.

No breed-specific comparisons are provided if fewer than 20 dogs of the same breed are in the C-BARQ database.

Jag vet ju att han är mer orolig än andra taxar och tycker inte om hundmöten och okända människor. Han har separationsångest och klarar endast ca 3 timmar ensam innan han ylar, därför har vi hundvakt. Men i vardagen är han en läraktig, glad och rolig hund att vara med. Med de han känner är han mycket kärvänlig och vill alltid vara i knä på någon. Han älskar att mysa.

Det jag inte förstår ar de gula sträcken som är under rasens “normalvärde” (de gråa strecken). Vad betyder det? Har han mindre separationsproblem än andra taxar? eller hur ska man tolka det? Att han ligger högt i ångest vid möte med okända vet vi ju, det stämmer. Att han skulle vara så otroligt annorlunda gällande träningsbarhet tror jag mer beror på att människor inte tränar sina taxar utan har inställningen att de är för envisa för att lära sig. Detta test gäller ju inte bara för svenska taxar utan det är en internationell studie. Jag får uppfattningen att man i Sverige är mer benägen att träna med sina hundar än i andra länder.

"The world is changed by your exampel, not by your opinion"