Träningsmetoderna

Som klickerinstruktör och Trick Hunds Instruktör följer jag följande principer som är förankrade i vetenskap och etiska ställningstaganden:

Progressive Reinforcement Training

Det handlar om att lära ut och förändra beteenden som inte involverar någon form av medveten fysisk eller psykiskt obehag, där en medkännande relation mellan förare och djur tas i beaktande även i träningssituationerna. Det är ett belöningsbaserat träningsupplägg som förstärker de beteenden vi vill se mer av, avbryta och förhindra oönskade beteenden utan att skapa obehag för djuret; dvs utan att hota, skrämma eller fysiskt och psykiskt korrigera hunden. Hundens välbefinnande och fysiska, psykiska och känslomässiga tillstånd beaktas i alla situationer. Läs mer om PRT här (engelska).

I grunden går principerna ut på att:

  • Lära ut och förstärka önskade beteenden så att de blir mer sannolika att uppträda i framtiden
  • Förhindra och avbryta oönskade beteenden utan att medvetet använda psykiska eller fysiska hot/obehag
  • Att beakta djurets fysiska och emotionella välbefinnande i alla hantering och träning
  • Att fortsätta utbilda mig själv med målet att tillhandahålla human, effektiv träning som grundar sig på den senaste vetenskapliga forskningen

Att jobba med Progressiv Reinforcement Traning betyder att jag:

  • Inte har intentionen att använda fysiska eller psykologiska korrigeringar, bestraffningar eller hot så som att “kicka” hunden, rycka i koppel, hårda tonfall, kasta eller skramla med burkar, fysiskt manipulera hunden att utföra ett beteende
  • Inte medvetet bortser från djurets fysiska och emotionella välmående under träningen då målet hela tiden är att få hunden i en sinnesstämning där den vill lära sig
  • Inte har oetiska mål med träningen, där du och/eller din hund kan fara illa på något sätt eller uppleva obehag under träningen så som att träna på en olämplig yta med risk för att ramla eller halka

I likhet med dessa principer ingår Force Free Training som det kallas på engelska, alltså att jobba med hunden och dess förutsättningar och inte kräva, hota, bestraffa, korrigera eller på annat sätt utsätta hunden för obehag under träningen. Med obehag menas alltifrån mindre nyp eller hårda tonfall till traumatiserande påverkan via olika redskap som stryphalsband eller nosgrimmor. I Sverige är lyckligtvis elhalsband och stackel olagliga och får aldrig användas. I andra delar av världen ser det inte ut så och många djur får fara illa av människors användande av dessa redskap i syfte att få kontroll över beteenden.

Att ha ett gott syfte kan aldrig rättfärdiga användandet av hot, skrämsel eller våld i djurträning. Därför stödjer vi även initiativ som har som mål att jobba emot aversiva träningsmetoder (dvs metoder som använder någon form av obehag i hanteringen av djur) och upplysa och utbilda samhällen till en modern syn på djurträning och att de etiska principerna av Minsta Möjliga Skada ska väga lika tungt som själva inlärningsaspekten vid val av metoder. Nedan följer de principer jag har undertecknat och därmed åtar mig att följa. Det innebär också ett åtagande att fortsätta utvecklas och instruktör och hela tiden vidareutbilda mig. Jag hoppas du kan känna dig trygg med detta och du är fri att ställa frågor .