Klicker & kommunikation

Börja klickerträna din hund, oavsett om du använder det för vardagsträning, tävlingsmoment, jakt m.m. Klickerträning är även bra hjärngympa för hunden, ett bra komplement som aktivitetsväxling från fysisk träning för alla raser.

Nivå 1 KlickerträningNivå 2 Lyckad träningNivå 3 FörstärkareNivå 4 Inlärningstekniker
Vi går igenom vad klickerträning är och hur det fungerar.Vi går igenom vad som avgör om inlärningen lyckas eller misslyckas och hur du kan gå tillbaka och “felsöka” om du inte får de resultat du önskar. Vad är en bra förstärkare och hur ska du använda belöning i träningen.Vilka inlärningstekniker ger önskat resultat och hur kan du använda dem för att få hunden att lära sig nya beteenden.
Hur långt vi kommer per träningstillfälle är olika beroende på hundförarens förkunskap och den individuella hunden. Min tanke är att försöka nå 1 nivå per träningstillfälle. Träningspaketet: Trick&Trams innehåller 4 hundträningstimmar. Det går givetvis bra att boka enstaka hundträningstimmar när det passar också.

Grunderna för att bli en bra klickertränare är:

Bra timing – belöningsmarkören behöver komma i exakt rätt position.

Kriterier (krav) – måste vara på en nivå så att hunden klarar att göra rätt i 4 av 5 eller 8 av 10 repetitioner. Om det är för svårt behöver Du backa och göra det lättare.

Belöningsfrekvens – lägg upp träningen så att hunden lyckas i 80 % av repetitionerna. Inlärning sker genom lyckade försök. Belöna alla små steg till det slutliga beteendet. Belönar du för sällan tappar hunden motivationen.

Belöningskvalité – belöna med det som hunden uppfattar som förstärkande. Det kan vara godis, leksaker, socialt eller externt.

Jag tycker att det viktigaste är att komma ihåg att alla hundens beteenden är kommunikation (dvs det säger något om hur hunden uppfattar  situationen, miljön och/eller dig i den situationen). Bestraffa aldrig kommunikation.