Hundkojan

Just nu genomför jag en uppdatering och utbildningen är pausad för tillfället!

Hundägare ska ha kunskap

Jordbruksverkets föreskrifter ställer krav på att hundägare förstår vad hunden behöver och vad som krävs för en god djurvälfärd, det vill säga att hunden mår så bra som möjligt i alla livsområden. Med andra ord ska du kunna tillräckligt mycket för att se till att din hund har det bra både fysiskt och mentalt (5 § SJVFS 2020:8). Läs mer på Jordbruksverket eller på Svenska Kennelklubbens hemsidor.

Här framgår att vi inte bara behöver ta hand om djuren så de överlever fysiskt genom skydd, mat och vatten. Utan vi behöver också förstå vad djuren behöver för att “må bra” mentalt. Här finns idag en mängd studier som visar på vad hundar mår bra av och vad de reagerar negativt på.

Är det här något du själv, dina valpköpare, dina kursdeltagare eller dina träningskompisar skulle vara i behov av att lära er mer om?  Vill Ni som förening lära er mer tillsammans?

Oavsett om du har din första eller din 20:e hund kan det vara bra att ta del av nytt material, information och kunskap. Du utvecklas och hunden du har just nu är lika unik som dina tidigare hundar har varit. Därför kan man, trots sin erfarenhet, stöta på situationer man inte hade räknat med, där hunden agerar på ett sätt man inte förväntat sig. Ibland behöver vi kunna tänka utanför boxen. Med denna kunskap kommer du bli bättre på att själv observera och nysta ut vad det kan vara din hund funderar över när den beter sig på ett oväntat sätt.

Oreglerad hundträningsindustri

Om du söker upp en hundinstruktör så kan det vara svårt att veta vad den personen bygger sin kunskap på. Då själva hundträningsindustrin inte är lagstadgad kring krav eller kompetens så bäddar det för att alla människor med ett intresse för hundar kan kalla sig hundinstruktör/tränare och ge råd. Även om alla vill väl finns det risk att hunden far illa om råden inte bygger på kunskap.

Det bäddar också för de som inte har kompetens, att hantera din hund på ett skadligt sätt, byggt på deras egna åsikter och föreställning om hur hunden fungerar. Det möjliggör också för personer som ser pengarna hos villrådiga ägare som vill sin hunds bästa. Detta kan sluta med att hunden far än mer illa. Därför behövs kunskap som bygger på vetenskapen så långt som vi kommit idag, och kan beskriva samband och beteenden. Ju mer kunskap du själv besitter desto klokare val kan du göra, där du aktivt kan välja bort något som inte känns rätt och slipper därmed kasta bort pengarna på oseriösa eller okunniga lekmän.

Följ med mig och bygg din egen hundkoja som ökar dina möjligheter att ge hunden rätt förutsättningar och din hund kommer att uppleva en förbättrad livskvalité! Win-win!

Som ordspråket säger “Där kunskapen tar slut tar våldet vid”. Det är när vi inte riktigt förstår eller har rätt verktyg som vi blir onödigt hårda mot våra hundar. Med rätt verktyg har vi inte behov av det längre, då kan vi kommunicera med hunden med samma lågaffektiva språk och signaler som de använder mot oss. Du får kunskapen att bygga upp den relation som passar just er.

Vad är det då vi behöver kunskap om?

Vi behöver förstå våra hundar för att kunna ge dem ett så bra liv som möjligt. Även välfungerande hundar har behov, samma grundläggande behov som hundar med problem har. Vi behöver ge hunden utlopp för dessa behov innan vi börjar med någon form av hundträning. Här har jag samlat den information som varje hundägare bör ha för att leva ett så harmoniskt liv som möjligt med sin hund. Att ta in en hund i familjen kräver ändå engagemang, intresse och initiativ. Teoretisk kunskap kan du få via böcker och kurser, men det faktiska arbetet och tiden är något du måste investera själv.

I denna guide har jag samlat den information som en hundägare bör ha med utgångspunkt i svensk djurskyddslagstiftning och med grunden i biologi, etologi, inlärningspsykologi, affektpsykologi, neurovetenskap och behavioristisk teori.

Och vi är alla bara en svår händelse ifrån att gå från en välfungerande och glad hund till en hund som lider av stress. Därför är denna grundkunskap om det friska hos hunden något alla hundägare bör ha.

Utbildningen “Hundkojan”

I denna guide som jag kallar “Hundkojan” får du veta mer om innehållet i utbildningen, vilka områden som ingår i ett gott hundliv och konkreta träningstekniker. Utgångspunkten är svensk djurskyddslagstiftning som jag sedan sökt källor på – vem har forskat på området och vad säger dagens kunskapsläge? Jag har läst många böcker och artiklar.

Denna guide passar den som kanske inte själv vill/orkar/kan läsa så mycket böcker eller artiklar. Här förpackas informationen i bilder, text och ljud istället. Det kan vara lättare att ta in det på detta sätt.

Diplom

Väljer du att köpa hela utbildningen inklusive ett enklare provavsnitt så erhåller du även ett Diplom på dina nya kunskaper.

Seriens innehåll

 • 8 videoföreläsningar som är mellan drygt 10 minuter och 60 minuter långa
  • Golvet som står för hundens fysiska hälsa och funktioner
  • Väggarna håller upp hela kojan och ger skydd
  • Taket symboliserar de mentala funktionera som bygger motståndskraft hos hunden
  • Genom ingången når vi hunden utifrån vår relation och hur vi bygger den på positiva erfarenheter
  • Ett fönster står för hundens sociala funktioner och intressen
  • Ventilation ger hunden temperaturkontroll. Hunden har behov av värme och skugga, likaväl som skydd från ”brännande” upplevelser
  • Koppelkroken vid ingången står för hundens önskan om positiv träning
  • Sista delen är en bonusdel om kommunikation och hundens språk men också hur du själv kan kommunicera tillbaka till hunden
 • Studiefrågor som hör till varje kapitel där du kan testa dina kunskaper
 • Ett prov om du vill ha diplom på dina nya kunskaper
 • En checklista i del 8 där du kan checka av hundens livskvalité och se om det finns områden ni kan förbättra!
 • En lista med lästips

Kostnad

Paketpris: 499kr (del 8 ingår gratis)
Köp av enskilda delar: 150 kr/del (del 8 gratis)
Köp av Diplom som intyg på dina nya kunskaper när du sett samtliga delar: 100 kr via e-post, 200 kr om det ska skickas i pappersform

Vill du boka denna utbildning mejlar du mig på hund@echosierra.se, skriv om du vill boka hela serien eller en enskild del (ange vilken så du får rätt lösenord). När du sett klart alla delarna kan du meddela mig om du då vill köpa till ditt Diplom, via samma mejladress.

Välkommen att delta

Du gör en investering för både dig själv och din hund. Kunskap är inte tung att bära och ibland krävs inte så stora insatser så kan man nysta ut små trådar som skulle kunna bli knutar. När du har kunskap om faktorer i hela hundens livssituation är det lite lättare att förstå om hunden reagerar eller förändrar sitt beteende i något avseende. Detta ersätter aldrig konsult av professionell om hunden har hälsoproblem eller svåra beteendeproblem där den riskerar att bli en fara för sig själv eller andra – kontakta då en utbildad veterinär och beteendeutredare eller fysioterapeut som kan hjälpa dig att göra en analys av hundens behov och behandlingsmöjligheter.

Välkommen till Hundkojan