Hundens behov

Hundar beter sig på det sätt som tidigare erfarenheter och miljön just nu ger dem för intryck i form av känslopåslag och minnen. När en hund beter sig på ett, för oss, oönskat eller oväntat sätt fokuserar vi allt för ofta på själva träningen, inlärning av nya beteenden, när det kan handla om att hunden inte får sina behov tillgodosedda.

Om du inte redan har stött på den så kan du studera den nedan. Denna Hierarchy of Dog Needs baseras på Maslows Behovstrappa. Om du någon gång har tagit en psykologikurs så har du säkert sett den. Du kan läsa mer om det här.

Pyramiden finns idag på engelska.

Hundens behovstrappa för beteendemodifiering i hundträning.
Hierarchy of Dog Needs med författarens godkännande att lämna ut i utbildande syfte

Enligt Hundens behovstrappa, i Linda Micheals översikt, finns i botten Biologiska Behov sedan Emotionella Behov, Sociala Behov, Positiv träning och sedan Kognitiva behov.

Linda är psykolog och skapare av denna översikt. Hon förespråkar en hundvänlig träningsfilosofi, på engelska kallad Force-Free, där man jobbar så långt det är möjligt utan tvång, skrämsel eller hot mot hunden. I hennes bok The Do No har Dog Training and Behavior Handbook har hon referenser till relevanta studier och forskning för varje steg i pyramiden. Du kan läsa mer om Linda här (engelska).

Alla hundägare som söker upp en instruktör är unik och har olika förutsättningar precis som alla hundar har olika behov beroende på sin historia, ras, livssituation och hälsa. Några behöver enkla råd, inlärning av grundbeteenden och liknande. Medan andra är i behov av särskild hjälp som går utöver lydnadsträning, som fokuserar på beteende förändring.

Det är lätt som hundägare att tänka att hunden är olydig eller inte lyssnar på en och att lydnadsträning är lösningen på det. Olyckligtvis kommer en hund som inte känner sig säker ha svårt att arbeta för dig. Om hunden är i en ovan situation och hamnar över sin tröskel, kan de inte fokusera på en uppgift.

Det finns ingen mängd lydnad som kan få en hund att känna sig säker. När känslor tar över, försvinner logiken. Möt alltid din hunds behov först.

All min hundträning kommer att utgå från denna modell av hundens behov för att säkerställa hundens välfärd i all hantering.