Inspirationsföreläsning om Inlärning och djurens känslor

Första inspirationsföreläsningen handlar om inlärning och djurens känslor. Den är 50 minuter lång och när du betalat får du lösenordet skickat till dig via e-post så att du kan se föreläsningen när du vill fram till jul.
Kostnad 150 kr.
Ämnen i föreläsningen är bland annat:

  • Djurens språk
  • Stress och beteendeförändringar
  • Djuren och deras känslor
  • Inlärning och konsekvenser
  • Klickerträning
  • Den livsviktiga leken och vår viktigaste resurs: Relationen
  • Fem tekniker för inlärning
  • Etik i hundträning

Boka föreläsningen genom att mejla hund@echosierra.se