Varför arbeta med förstärkning?

Hur kan det komma sig att icke vetenskapliga omoderna missuppfattade teorier/metoder och träningssätt fortfarande lever kvar?

Här kan du lära dig mer om detta ämne, om de förlegade begreppen Dominans och Rang.

Den missuppfattade dominansen (Artikel, Per Jensen, Svenska)

På kurser lär man ut hur man övar upp sin egen dominans och får hunden att sjunka på familjens rangskala. Dominans sägs vara en förutsättning för lyckad dressyr. Det kan vara på sin plats att närmare granska den etologiska bakgrunden till det här och att föra en kritisk granskning av begreppet, för att se hur det egentligen är inom hundhållningen.

Varför hundträning måste förändras (Sophia Yin, Engelska)

Nya studier visar att Alpha dog training kan göra mer skada (Sophia Yin, Engelska)

The dominance Controversy (Sophia Yin, Engelska)

Traditional training techniques are based on the idea that we must become the dominant leader and rule our pets the way a wolf would rule a pack. That is, they assume most misbehavior in dogs is due to the dog trying to be dominant and then they employ techniques that they think a wolf (since dogs are seen as having a social structure similar to wolves) would perform in a wolf pack. In order to evaluate whether this reasoning is valid, we must first understand what dominance is.”

Inlärning hos tamhund (Hemsida, Svenska)

Välj att jobba med hunden utan tvång, skrämsel eller våld.

Duktig kille

Stanna…

Matte visar

Matte visar

Theo utför

Theo utför