Träningsfilosofi R+

Här samlar jag det som är matnyttigt gällande R+. Som motargument till tv stjärnor och annat växer sig den nya forskningsbaserade och etiska träningsformen sig stark via sociala medier. Så hitta inspiration och hitta ny kunskap för att göra livet med hund så ROLIGT och LÄRORIKT som möjligt. Var öppen, var nyfiken, känn efter. Vad känns bra (inte vad som känns rätt)?  Känns det verkligen bra att rycka i kopplet? Känns det nödvändigt? Om du hade andra sätt att göra på skulle du välja att inte bestraffa då?

Video:

 

Länkar:

Kikopup 

Training positive (Engelska)

Victoria Stillwell – Vad är positiva träningsmetoder? (Engelska)

Victoria Stillwell – Myter och sanningar (Engelska)

Incredimal FB (Engelska)

Donna Hill (Engelska)

Patricia McConnell (Engelska)

Jane Killion (Engelska)